Uendra fisketid – men gjenutsetting av hofisk

Miljødirektoratets regulering av laksefiske i elvene på Nordmøre får ingen store konsekvendser for fisket i Toåa. Fisketida blir uendret - det kan fiskes laks og sjøørret i Toåa frem til den ordinære sesongslutt som er 15. august. Fra 27. juli blir det imidlertid innført gjenutsetting av hofisk av laks. Todalen eleveigarlag minner om at det er behov for stamlaks til neste års smoltproduksjon. Dette gjelder villaks, og både han- og hofisk. Elveeigarlaget honorerer villaks som kan brukes til stamlaks med kr 500 pr stk.   For å gjennnomføre dette på en fornuftig måte har Todalen Elveeigarlag sett ut stamlakskasser langs elva for å oppbevare laksen til den kan hentes og fraktes til Stamlakshuset med egen transport. Ta derfor kontakt med Ola Bruset (tlf 915 95 894) eller Ståle Ansnes (tlf 901 62 280) dersom du har fanget laks som er plassert i en av stamlakskassene, slik at det kansgjøres en avtale. Det er utplassert stamlakskasser på følgende plasser langs elva: Oddøyhølen (nordsida), Båthølen (sørsida), Skjorahølen, Raudåhølen, Hagan, Brusethølen, Lakssteinen, Ramsøya og ved hengebrua.