Toåa er i siget, men preget av lite vannføring

Toåa er i likhet med mange andre elver preget av lite vannføring. Vårløsningen er ferdig, og nedbør i form av regn har vært på det nærmeste fraværende de siste par månedene. Det gir minimal vannføring som dermed har påvirket fisket i negativ retning.  Litt nedbør i forrige uke ga en liten topp i vannføringen, og dermed var det en del laks som fant veien oppover i elva, og den siste tiden er det faktisk sett en del laks i midtre og øvre del av elva. Totalt er det i skrivende stund på onsdag tatt en laks over 7 kg, 3 lakser mellom 4 og 7 kg og noen smålaks i tillegg.  Nå er det 15-20 mm nedbør i vente torsdag og natt til fredag, og det er håp om at dette vil påvirke vassføringen og dermed fisket til en viss grad.
Ein fin laks på 4,6 kg, tatt i onsdag formiddag av Torbjørn Ensrud. Foto: Jan Larsen/Todalshytta

Ein fin laks på 4,6 kg, tatt i onsdag formiddag av Torbjørn Ensrud. Foto: Jan Larsen/Todalshytta

IvarBorthen_7-1kg

Størst hittil i år - 7,1 kg tatt på sluk av Ivar Borthen som de siste dagene har tatt på land 3-4 lakser. Foto: Jon Olav Ørsal