Storlaks får føre genene videre?

Stamlaksfiskerne fikk skikkelig fangt i Raubekkhølen søndag, der en hannlaks på 14,5 kg vart fanga. I tillegg fikk dei også et par stor hunnlaks der den største var 8,5 kg. I fangsten var det også et par lakser som var fettfinneklipt, og dermed er de første laksene som er utsett frå Rossåa settefisk tilbake i Toåa som stamlakser.
Storlaksen var 14,45 kg og 114 cm på strømpelesten.  Foto: Jon Olav Ørsal

Storlaksen var 14,45 kg og 114 cm på strømpelesten. Foto: Jon Olav Ørsal

Monica Klungervik og Kjetil Haugen var mandag i full gang med å registrere fangsten, og vekt og lengde vart behørig notert og det ble tatt skjellprøve av alle. Til slutt fikk de hvert sitt Id-merke for å sikre at de ikke blir forvekslet under stryking eller i tilfelle de settes ut igjen.Det går et par uker før resultatet av gentestingen er klar, og håpet er at dette er "ekte todalinger" som kan gå inn som stamfisk og dermed føre genene videre. Det er nå tilsammen 17 lakser som går i karene i stamlakshuset, og Monica Klungervik sier at de er sikre på at de har nok hannfisk. Mjelken fra hannfisken kan nemlig dypfyses og brukes senere, mens rogna må brukes fersk. Av de 17 laksene er det 5 hunfisk, og hun håper at alle disse hunnfiskene blir godkjent som stamfisk. I siste halvdel av oktober vil det bli foretatt stryking, og da legges rogna til klekking.Den største hannlaksen var nøyaktig 14,45 kg og 114 cam lang, mens den største hunnfisken var 8,5 kg og 95 cm lang.
Nils Øyen er ivrig stamlaksfisker, og følger interessert med.  Foto: Jon Olav Ørsal

Nils Øyen er ivrig stamlaksfisker, og følger interessert med. Foto: Jon Olav Ørsal

Her tas skjellprøve av storlaksen.  Foto: Jon Olav Ørsal

Her tas skjellprøve av storlaksen. Foto: Jon Olav Ørsal