Starta sesongen med info-kveld

Torsdag 3. juni inviterte elveeigarlagt alle interesserte til info-møte på Todalshytta. De hadde fått Leif Magnus Sættem fra forvaltninga til å orientere om lakseforvalninga i Møre og Romsdag. I tillegg deltok Viggo Finset fra TrønderEnergi og Monika Klungervik fra Rossåa Settefisk. De orienterte om gytefiskundersøkelsen i 2009 og om utsetting av smolt i Toåa og rognplantinga i Romåa. Elveeigarlaget_ViggoFinset_8301 Sættem tegna et dystert bilde av villaksforvaltninga i Norge på lang sikt. Økosystemet er på grunn av flere årsaker i ubalanse, noe som gir negative prognoser for villaksen. Det var en interessant kveld for de som fant veien til Todalshytta denne kvelden. Tekst og foto: Jon Olav Ørsal