Stamfiske snart ferdig

Det har den siste tida pågått fiske etter stamlaks til produksjonen av smolt ved Rossåa settefisk. Det er nå 5 hofisk og 2 hannfisk som er godkjent som stamfisk, med det er ønskelig med 2-3 hannfisk til for å sikre bredden i genene. Fredag ble det tatt en liten hanlaks som ennå ikke er gentestet. I tillegg ble det tatt et par sjøørret, der den største var på 7-8 kg. Den fikk imidlertid en ny sjanse i livet og ble satt ut igjen i Toåa. DSC_1105 På det øverste bildet er Ola Einar Øyen med sjøørreten på 7-8 kg som han sette ut igjen. På det nederste bildet er det Ola Einar og Nils Øyen som driver med stamfiske. Tekst og foto: Jon Olav Ørsal