Skjellprøver av laksen

På grunn av mye oppdrettslaks i fjordene i Midt-Norge har Direktoratet for naturforvaltning satt i gang et prosjekt for å analysere innslaget av oppdrettslaks som går opp i elvene. Dette medfører at det må tas skjellprøver av all laks som er tatt i Toåa og Surna. I hovedsak berører prosjektet elvene rundt Trondheimsfjorden, men DN ønsker at Toåa og Surna skal være med av elvene i Møre og Romsdal. Prosjektet med prøvetaking starter straks, og vil i første omgang gå sesongen ut. Det vil for Toåa sin del være slutt for i år den 15. august.