Siste innspurt i Toåa….

Lørdag 15. august kl 24 er det sesongslutt i Toåa for i år. Etter katastrofesesongen 2014 har vi grunn til å senke skuldrene litt, sier leder i Todalen elveeigarlag Ola Bruset. Han er godt fornøyd med årets sesong, selv om det har vært overvekt på små og mellomstor laks - årets største laks som er meldt inn er i overkant av 8 kg. Fjorårets resultat var nådd i første halvdel av sesongen og med tanke på neste sesong ser det lovende ut for at det kan bli et storlaksår, sier Bruset. Av fangster som er rapportert hittil i år, så er det hittit tatt en laks som er fettfinneklipt - altså en som er satt ut som smolt fra Statkrafts settefiskanlegg i Rossåa for nokre år sia. Bruset minner om at alle som har kjøpt fiskekort leverer tilbake kortet med fangstrapport straks sesongen er over - fangstrapporter på kortet leveres til Matkroken Todalen, eller til Todalshytta - der blir også depositumet utbetalt.