Sesongslutt onsdag 15. august

Onsdag 15. august er sesongen slutt for laksefiskerne i Toåa. Det gjelder både laks- og ørretfiske, som slutter onsdag kveld kl 24.00. Årets sesong har vært en sesong på det jevne, og kan ikke benevnes hverken som god eller dårlig. Etter en rimelig bra start, kan vi vel si at innspurten har vær heller laber. Toåa har hatt god vannføring i sommer, men vannet har gjennom hele sesongen vært kaldt på grunn av den sene våren og vårløsningen som varte langt ut i juli. Vi kommer tilbake med statistikk når elveeigarlaget har fått inn alle fangstrapportene som skal rapporteres til fylkesmyndigheter og til direktoratet.