Sesongen i tall…

2015 ble et normalårs eller kanskje knapt nok det. Men i sammenliknet med de to siste sesongene så viser 20|5-sesongen mange positive tall i statistkkene. Den ble denne sesongen tatt 99 laks i Toåa, og det er en dobling i sammenligning med 2014-sesongen som bare kunne skilte med 55 og 2013-sesongen med 47.Bedring er det også i gjennomsnittsvekten som i år havnet på 2,84 kg og som er er økning fra 1,68 kg i 2014-sesongen. I fjor ble det nemlig tatt mye smålaks, mens det i årets sesong var en markant økning i antall mellomlaks.  Det er ofte svingninger når det gjelder innsiget av laks, og en opplever ofte at vi har smålaks-år og storlaks-år, seier leder i elveeierlaget Ola Bruset til Todalslaks-no.  Etter statistikken å dømme beveger vi oss muligens i retning av en økning av mellomstor- og stor laks de kommende årene? det bli i hvertfall spennende å se. Det er også økning i salg av fiskekort i Toåa. I 2015-sesongen er det totalt solgt 125 fiskekort, og det også en markant økning i sammenligning med 2013-sesongen da det ble solgt 84 kort. Det har nok sammenheng med at det siste sesong har vært god vannføring og fine fiskeforhold hele sesongen, mens det i 2014-sesongen var liten vannføring ettersom vørløsningen var ferdig før fisket startet i Toåa 15. juni. Det er også vanskelig å sammenlikne eldre statistikktall ettersom sesongen har vært kortet ned i begge ender i løpet av den siste 10-årsperioden etter pålegg fra myndighetene.
Gikk i garnet - Ole Martin Øyen og Bjørnar Aasbø med stamlaks i hoven.  Foto: Jon Olav Ørsal

Gikk i garnet - Ole Martin Øyen og Bjørnar Aasbø med stamlaks i hoven. Foto: Jon Olav Ørsal

På Todalen.no kan du også lese om stamlaksfisket i Toåa. I årets sesong er det under stamlaksfisket tatt 2 lakser som er fettfinneklipt og det er nok et bevis for at det kultiveringsarbeidet som er gjort virker som det skal.