Regn og økende vannføring i vente

Laksefisket har gått litt tregt i starten i år. Fra starten den 15. juni og fram til i dag er det tatt 7 lakser som er registrert på laksebørsen. De holder imidlertid en fin gjennomsnittsvekt - 5,5 kg og den største laksen hittil i år er på 9,3 kg. Nå er det imidlertid bedring i vente, for yr.no kan melde om nedbør i heile 10-dagers-perioden.  Dermed kan vi vente oss en økning i vannføringen fra ca. 6-7 m3/sek som det har vært denne uken.  I skrivende stund er vannføri9ngen ved Storfossen omtrent 12 m3/sek og Toåa er nå stigende, og vil nok etter hvert få litt farge og bli ypperlig med tanke på laksefisket. DSC_0362 Raubekkhølen Laksebørsen på elveguiden.no røper at de aller fleste laksene i Toåa er tatt på flue. Av de 7 laksene som er tatt hittil i sesongen er 6 tatt på flue og den 7. tatt på sluk.  Dersom vêrprognosane slår til for komande 10-dagers-periode regner vi med at det blir aktuelt å prøve markfisket.