Rapport fra fiskestarten i Toåa

Det har vært en eventyrlig start på fisket i Toåa i år.  Hittil er det rapportert 15 laks totalt - derav 4 storlaks over 7 kg, og 11 mellomlaks på mellom 3 og 7 kg. Den største laksen er på 10 kg og gjennomsnittvekta er så langt 5,6 kg. Totalvekta er i skrivande stund på 84,6 kg. I år er elva delt opp i 5 soner med tanke på innrapportering av fangster.  Sone 1 går frå elveosen og opp til Halsabrua, og her er det 1 laks på 5,5 kg. I sone 2 som går frå Halsabrua til Øyabrua er det teke 6 laksar på 29,5 kg. I sone 3 frå Øyabrua til Brusetbrua er det til nå tatt 7 laksar på til saman 44,4 kg. Sone 4 frå Brusetbrua til Hengebrua kan skilte med 1 laks på 5,2 kg og til slutt sone 5 der det ennå ikke er gjort noen fangst ennå i år. I dag tok forresten Rune Holtberget en laks på 5,5 i sone 1 og han var ikke snauere enn at han tok 1 i går også. Det skjedde i sone 3 og den slo ut med 6,0 kg på vekta.