Ola Bruset vart ny leder

Ola Bruset vart valgt til ny leder på årsmøtet i Todalen elveeigarlag. Han tar over lederskapet etter Asbjørn Karlsen som har sittet som leder i en årrekke, og som nå ønsket å tre tilbake. Fisket starter i år 15. juni og går frem til 15. august. Dette gjelder både laks og sjøørret. Bruset sier at laget i år er pålagt av Direktoratet for naturforvalning å gjøre en vurdering av fisket midt i sesongen. Han har imidlertid store forventninger til årets sesong med tanke på gjenfangst av laks etter smoltutsettingen fra 2008 og utover. De første årgangene bør nå begynne å ta på hjemvei til Toåa. Leder og kontaktperson for Toåa: Ola Bruset   Tlf: 915 95 894 E-post:bruset@svorka.net