OBS – nye fisketider!

Myndighetene har regulert fisketidene i elvene i år. For Toåa er de nye fisketidene fra og med 1. juni, til og med 15. august. Dette gjelder både laks og sjøørret. Det vil si at det ikke lenger er ekstra fiskeperiode for sjøørret. Vi kjem snart att med oppdatering av hjemmesiden, men viktigste endringer fisketiden som altså er endret i år, slik at fisket starter 1. juni istedet for 15. juni.