Nytt gulv i stamlakshuset

Onsdag ble det nytt gulv i stamlakshuset. Det ble nødvendig å slå ut deler av det gamle gulvet, for så å støpe nytt.  Hele gulvet måtte repareres, men i dag tidlig var det klart for å sette i gang, først med spesialmasse for å få feste til gammelgulvet og så ny støp med hellning mot sluken denne gang!Dette måtte gjøres ferdig før de kunne avslutte arbeidet i løpet av kvelden. Nå må gulvet tørke noen dager før det legges på epoxybelegg for å gjøre gulvet tett. I løpet av en ukes tid regner Gunnar Nordvik og Lars Kvendset med at stamlakshuset skal være klart til å ta i mot stamlaks fra Toåa igjen.
Det ble kveld før jobben var ferdig. Lars legger ut sement og Gunnar pusser.  Foto: Jon Olav Ørsal

Det ble kveld før jobben var ferdig. Lars legger ut sement og Gunnar pusser. Foto: Jon Olav Ørsal