Miljødirektoratet regulerer laksefisket

Urovekkende lave fangster fører til at Miljødirektoratet gjør en ekstraordinær regulering av fisket etter laks i sjø og vassdrag i fire regioner. Regionene det gjelder er Nordmøre, Trondheimsfjorden, Nord-Troms og Vest-Finnmark. Sannsynligvis blir det for lite gytefisk i flere vassdrag i de aktuelle områdene til høsten.
Reguleringen gjelder fisket etter laks, sjøørret og sjørøye og berører altså elvene på Nordmøre. Tiltakene som blir satt i verk er:
  • Miljødirektoratet stenger fiske etter laks i sjøen med kilenot fra fredag 26. juli kl. 18.00.
  • Fra og med 27. juli skal all hunnlaks som fanges i vassdragene i disse regionene settes ut igjen. Alternativt skal vassdragene med fisketid til 15. og 31. august stenges 14 dager tidligere. Det vil si henholdsvis 1. og 15. august. Den lokale forvaltningen må avgjøre hvilket alternativ som passer best.
Todalen elvaeigarlag vil vurdere situasjonen etter hvert og eventuelt sette inn nødvendig tiltak.