Midtsesongevalueringen i Toåa er positiv…

Det blir ingen problem med å nå gytebestandsmålet i Toåa i år.  Med det eventyrlige laksefisket vi hadde i starten av sesongen blir det lett match i år, sier Ola Bruset, som er leder i Todalen elveeigarlag. Status pr 10. juli - altså midt i sesongen - er 86 laks og 34 ørret. Det er mer en det dobbelte av fjorårets sesong for laksen sin delt - mens det for sjøørret er mer på det jevne. I år er det et typisk mellomlaks-år - tilsammen 71 av de 86 laksene som er tekne i Toåa i år er mellomlaks i størrelsen 3 til 7 kg. Av de resterende er 14 under 3 kg og bare en enslig laks er over 7 kg. Storlaksen er altså fraværende så langt i årets sesong.  Men det kan tyde på at de neste sesongene vil bli storlakssesonger, sier den optmistiske lederen i Todalen elveeigarlag.
Det har vært et eventyrlig laksefiske i Toåa så langt i sesongen, sier Ola Bruset. Foto: Jon Olav Ørsal

Det har vært et eventyrlig laksefiske i Toåa så langt i sesongen, sier Ola Bruset. Foto: Jon Olav Ørsal

De siste dagene har det vært litt regnvær i området, og vannføringen i Toåa økt frå rundt 6 m3/sek til rundt 13 m3/sek i løpet av natta. Dette er fin vannføring for laksefisket, og vi kan vel regne med at fangstene tar seg opp igjen etter en liten dovnperiode de siste dagene, sier Bruset.