Midtsesongevaluering

Direktoratet krever midtsesongevaluering av fisket i Toåa og ti andre elvar i Møre og Romsdal. De vil dei ha inn alle fangsrapporter hittil i år for å vurdere om det er nødvendig med tiltak for resten av sesongen, som i Toåa går frem til 15. august. Todalen elveeigarlag ber derfor om at dei som har teke laks og ørret i tidsrommet frå 15. juni til nå sender ei melding til ledar Ola Bruset, enten som SMS på telefon 915 95 894 eller som e-post bruset@svorka.net dersom fangstrapport ikke er levert på ordinært vis. Intensjonen med evalueringa er å vurdere graden av gytebestansdsoppnåing under vegs i seongen, og om det er naudsynt å sette i verk tiltak som kan styrkje gytebestanden. Her på Nordmøre er det Surna, Toåa og Eira som har fått slik pålegg, fortel ledar Ola Bruset i Todalen Elveeigarlag.