Midtsesongevaluering krevde ingen nye tiltak i Toåa

Det har vært knyttet stor spenning til midtsesongevalueringen av laksefisket i Toåa i år.  15. juli var vi midt i sesongen ( 15. juni - 15. august), og det er ikke til å bortforklare at denne sesongen har vært litt spesiell, seier leder i Todalen elveeigarlag Ola Bruset til Todalslaks.no.  Med et 10-tals storlaks allerede første dag, lå det an til eit kjempeår for laksefisket - men slik gikk det ikke.... Etter denne kjempemessige starten på laksefisket har det vært stille i elva dei neste ukene - det er først nå denne uken at det har livnet litt til igjen. Denne tendensen har nok påvirket antall fiskere en del, men Bruset mener at det er solgt bra med fiskekort i perioden. Frem til midtsesongevalueringen er det landet 32 lakser i Toåa, og disse har ei gjennomsnittsvekt på rundt 4,3 kg. - Bruset forteller også at det er tatt 4 lakser som er fettfinneklipt, og det utgjer 12,5% av fangsten, og er en økning sammenlignet med tidlegare år.
OlaBruset_HelgeSmeby_5254

Ved Oddøyhølen traff vi Helga Smeby - han hadde fått en 3-4 kgs laks på kroken tidligere tirsdag. Foto: Jon Olav Ørsal

Det er fylkesmannen og Miljødirektoratet som i fellesskap følger laksefisket, og som har satt i gang prosessen med midtsesongevaluering og måling av gytebestand i elvene. Selv om det var knyttet stor spenning til årets måling, så ble gytebestandsmålet for Toåa nådd med glans, og det blir derfor ikke sett i gang noen spesielle tiltak som ekstra beskyttelse av villaksen eller sjøørreten, forteller Bruset. Toåa har så langt i sesongen vært stor og kald, og Bruset regner med at dette er en av årsakene til det dårlige fisket. Han er imidlertid tydelig på at dette nok er et meir sammensett problem enn som så. - Her spelar nok mellom anna innsiget frå havet og lusproblematikken ein viktig rolle. - Nå ser det ut til at elva er på tur ned, og vêrforandring de neste dagane vil endre både på vannføring og på temperaturen i elven, seier Bruset som nå ser ei lysning for årets laksefiske i Toåa.