Midtsesongevaluering

Det er nå gjort gytebestandsevaluering i midtsesongen, og krava som er sett av Direktoratet for Naturforvaltning er nådd med god margin. Fisket forsett derfor til 15. august uten endring av kvoter eller fisketid. Elvaeigarlaget oppfordrer likevel til å spare hunnfisk med tanke stamfisket, og laget tek mer enn gjerne mot stamfisk, forteller leder Ola Bruset. Avtal eventuell leveranse av stamfisk på telefon 915 95 894.