Midtsesongevaluering av laksefisket

NINA - Norsk instistutt for naturforskning - har besluttet at det skal gjøres en midtsesongevaluering av mulighetene for å oppnå gytebestandsmålet for inneværende sesong. Etter en laber start på laksefisket i Toåa har det de siste par ukene  vært bra fangster. Det er derfor viktig at det blir levert fangstrapporter etter hvert. Vi ser helst at dette gjøres elektronisk på Todalslaks.no, men kan også gjøres på Matkroken Todalen og på Todalshytta, senest tirsdag 14. juli, melder leder i Todalen Elveeigarlag Ola Bruset.