Litt statistikk frå sesongen 2016

Statistikk fra årets sesong for laks- og ørretfiske i Toåa er forlengst klar, men ikke lagt ut før nå.  Totalt antall laks i sesongen (15. juni til 15. august) er 205, og gir ei totalvekt på tilsammen 710 kg. I forhold til 2015 er dette en stor økning når det gjelder antall, men det er bare tatt en storlaks over 7 kg. Dermed mkan en si at storlaksen er total fraværende, mens det er veldig god fisk etter smålaks under 3 kg (85 stk) og mellomstor laks 3-7 kg (119 stk). Gjennomsnittvekt for all laks i Toåa i 2016 er 3,47 kg
Fangststatistikk for 2016 - oversikt over laks under 3 kg, mellom 3-7, og over 7 kg.  Statistikk: Todalen elveeigarlag

Fangststatistikk for 2016 - oversikt over laks under 3 kg, mellom 3-7, og over 7 kg. Statistikk: Todalen elveeigarlag

Når det gjelder sjøørret så er totalfangsten på 189 stk med samlet vekt på 223 kg. Gjennomsnittvekten for all sjøørret er i 2016 på 1,18 kg. Det er også laga en statistikk for avliva og gjenutsatt laks og ørret. Den viser at det i sesongen er gjenutsatt tilsammen 20 laks og 63 ørret.
fangstrapport-toaa-2016_del2

Oversikt over avlivet og gjenutsatt laks og sjøørret i Toåa i sesongen 2016. Statistikk Todalen elveeigarlag