Liten vannføring hindrer stamfisket

Liten vannføring i Toåa hindrer arbeidet med stamfisket til Rossåa Settefisk. Statkrfts måler ved Storfossen viser fredag 20. september at det er bare 0,46 m3/sek, og det er sjelden at det er så lite. Dette skaper selvsagt problem for stamfiske, for det går ikke opp laks når det er så liten vannføring i elva. Eleveeigarlaget organiserte forleden en aksjon for å skaffe stamfisk, med den vart helt uten resultat. Mannskapet på settefiskanlegget har prøvd litt med stang og sluk, og kalrte å få i land en tidligere i uken. Nå settes det lit til at det blir nedbør snart, slik at en får tak i nødvendig stamfisk til å sikre gener for smoltproduksjon ved Rossåa settefisk, fortel leder i elveeigarlaget Ola Bruset til Todalslaks.no.  Stamfisken må være sikret før utgangen av oktober, dersom det ikke skal være for sent for årets gytesesong.
...en luring som også dreiv med stamfiske. Minken satte ikke pris på konkurranse om fisken!  Foto: Jon Olav Ørsal

...en luring som også dreiv med stamfiske. Minken satte ikke pris på konkurranse om fisken! Foto: Jon Olav Ørsal

Slik er Toåa fredag 20. september. vannføringen er rekordlav og skaper problem for stamfisket.  Foto: Jon Olav Ørsal

Slik er Toåa fredag 20. september. vannføringen er rekordlav og skaper problem for stamfisket. Foto: Jon Olav Ørsal