Laksefisket starter fra midnatt

Fra midnatt 15. juni (kl 00.00)starter ny sesong for laksefiske i Toåa. Årets sesong går fra 15. juni til 15. august, og det gjelder både laks og sjøørret. Fiskekort selges på ICA Todalen og på Todalshytta. I tillegg til nye fisketider er det nytt av året at fettfinneklipt laks skal rapporteres. Det skjer på eget skjema som du får når du kjøper fiskekort. Det kan som før fiskes i hele Toåa, unntatt eiendommene Ramsøya, Bruset Øvre, Oddøynesset og Holmen på nordsida. Dette er merket rødt på kartet og det er skiltet. Det er ikke tillatt å fiske i sideelvene. Fangstavgrensningen er som før 2 laks og 2 ørret pr døgn pr fisker.