Laks skadd av lusangrep

Søndag tok Lars Arild Houmb en laks i Raudåhølen i Toåa. Det er ingen sesasjon i seg selv, og det er den 8. laksen som Houmb tar i Toåa denne sesongen. Laksen var imidlertid skadd av luseangrep, og var slett ikke i form. Den hadde lengde til å være en laks på rundt 7 kg, men på vekta var den bare 4,4 kg, og tydelig avmagret og det var tydelige spor etter mye lus både på ryggen av laksen og rundt gjellene.  Både Lars Arild Houmb og leder i Todalen elveeigarlag, Ola Bruset, er enige om at det dreiser seg om en rømt oppdrettslaks som har gått på kroken til Houmb.
Lus Skadd Laks_3473

Laksen hadde tydelige skader etter lusangrep på ryggen, bak fettfinnen. Foto: Jon Olav Ørsal

Men det er også mange lyspunt for Todalslaksen, forteller de to. Houmb har aldri sett så mye yngel og smolt i Toåa tiligere, og Bruset forteller at det i år er tatt hele 10 fettfinnklipte laks i Toåa så langt i sesongen som nå går mot slutten. Laksefisket i Toåa slutter nemlig 15. august.