Laber laksesesong i 2013

 Laksefisket langs hele kysten var labert i 2013. Tilbakegangen nasjonal er på 18-19 %, mens elvene i Møre og Romsdal opplever en gjenomsnittlig tilbakegang på 28%. For Toåa var tilbakegangen på hele 63,5 %, og det er egentlig katastofalt sier leder i Todalen elveeigarlag Ola Bruset. Men det er faktisk ikke så dystert som det ser ut for, for Toåa har hatt to gode år med over 400 kg pr år i 2010-2012, som det her blir sammenlignet med. Fangsttallene for for laks i 2013 er 142 kg, og det er svakt. Men i 2007 opplevde Toåa det en kan kalle bunnåret med knappe 100 kg som totalfangst.
Tor Lerstang med en fin laks som han tok i Toåa.  Foto: Jon Olav Ørsal

Tor Lerstang med en fin laks som han tok i Toåa. Foto: Jon Olav Ørsal

Vi opplever store variasjoner i fisket fra sesong til sesong i Toåa. Mye av dette kan nok tilskrives vannføringen som kan variere mye fra år til år. I Toåa starter fisket sent, og enkelte år opplever vi at vårløsningen er på det nærmeeste unnagjort i midten av juni. Men for liten vannføring forklarer ikke alt, så det er også andre variabler som påvirker laksefisket. Det har vært snakket mye om lusproblematikken som vi fikk i kjølvatnet av oppdrettsnæringen, men det er både stor variasjon og stor nedgang når det gjelder innvandring av laks fra havet. Bruset mener at 2-300 kg pr sesong kan regnes som  "normalt" resultat for Toåa.
Toåa har tradisjonelt vært en god elv for fiske etter sjøørret, med fangster på mellom 500 og 1000 kg pr år. Først på 2000-tallet var det flere gode år, med 2003 som det desiderte toppåret med over 1100 kg sjøørret. Deretter har det gått nedover og det er for 2013 notert en ørretfangst på 111 kg og dermed det svakeste resultatet etter årtusenskiftet.
Bruset sier at det nå er viktig at det blir jobbet med forskning for å finne årsak til at fisket er sviktende, og nevner lakselusa som en av årsakene. Dette gjelder ikke berre Toåa, for det er klare likheter i resultatet i de andre elvene, både her i distriktet, og resten av landet. Det er nå på tide at det blir tatt et krafttak for å få elvefiske skikkelig på fote igjen, seier Bruset.
Organisasjonen Norske lakseelver anbefaler laksefiskarane å vise ansvar overfor forvalninga av villaksen, og anbefaler at ein større del av fangsten gjenutsettes for å sikre at det er nok gytefisk i elvane til å reprodusere og sikre framtidige laksegenerasjonar.