Klart for mottak av stamlaks

Restaureringsarbeid i Stamlakshuset er nå avslutta. Laksekarene er alt kommet på plass, og det er klart for mottak av stamlaks igjen. Det har foregått en omfattende restaurering av gulvet i stamlakshuset, og nå det ferdig epoxybehandlet og klart for litt vannsøl igjen. Leder i Todalen elveeigarlag, Ola Bruset melder også om at laksekassene er plassert ut langs elva og er klare for bruk. Elveeigarlaget tilbyr kr 500 for hver stamlaks som blir fanget. Kassane som er sette ut er tiltenkt for oppbevaring av stamlask til laksen kan hentes av elveeigarlaget. De ber om at stamlaks som blir fanga blir meldt inn på telefon 915 95 894, for at det kan avtales henting. Det er fra 26. juni generelt krav om utsetting av hunnlaks, men det blir gjort unntak for hunnlaks som blir stillt til disposisjon som stamlaks. Todalen elveeigarlag har sett ut stamlakskasser på følgende plasser langs elva: Gunnøya og Båthølen ved gapahukene, Skjorahølen, Raudåhølen, Brusetbrua, Lakssteinen, Ramsøya, Hengebrua og Falløya ved gapahuken. Leder i Todalen elveeigarlag Ola Bruset poengterer at det no er viktig at fangsten blir meldt inn etter hvert på www.todalslaks.no da dette skal rapporteres inn til Miljødirektoratet for midtsesongevaluering om et par uker.