Innspurt på laksefisket i Toåa

Fredag kveld ved midnatt (15.8.) er det definitivt slutt på årets laksefiske i Toåa. Det har vært en sesong som er langt under pari, og det fine ferieværet vi har hatt i sommer har langt fra vært noe ønskevær for laksefiskerne og elveeierne i Toåa. Alt ved fiskestart var vårløsningen og snøsmeltinga i Todalsfjella ferdig, og videre utover sommeren har det vært lite nedbør og dermed liten vannføring i elva.
Leder i Todalen elveeigarlag Ola Bruset. Teindammen i bakgrunnen.  Foto. Jon Olav Ørsal

Leder i Todalen elveeigarlag Ola Bruset. Teindammen i bakgrunnen. Arkivfoto. Jon Olav Ørsal

Leder i Todalen elveeigarlag, Ola Bruset, har ikke endelig og detaljert fangstresultat ennå, men resultatet ser bedrøvelig ut. riktignok har det vært tatt en del smålaks og ørret i siste halvdel av sesongen, men det er langt fra at resultatet tilsvarer forventningen både i kg og antall. Positiv var det likevel at det ble observert mye yngel og smolt i prøvefisket som forskerne fra NINA gjorde i elva sist mandag. Det var bra med yngel i 3-4 årganger som ble fanget i prøvefeltet. Disse ble registrert og målt før de ble sendt ut på livet igjen. Så får vi berre håpe at de kommer seg velberget ut i havet, og kommer igjen som storlaks om noen år. Elveeigarlaget minner forøvrig om levering av fangstrapport for årets sesong. Fangstrapporten leveres på fiskekortene og leveres på Matkroken L. Hals eller Todalshytta, der også depositumet blir utbetalt.