Hvorfor blir det tatt skjellprøver og hva brukes de til?

Hvert år samler NINA inn og analyserer et stort antall skjellprøver fra sportsfisket. Skjellanalysene er en viktig kilde til kunnskap om de norske laks- og sjøørretbestandene. Her kan du laste ned resultatet fra skjellanalysene fra Toåa i 2015 og på hjemmesidene til NINA kan du lese mer om hvilke opplysninger som kan hentes ut fra en skjellprøve og hvordan de brukes i forskningsarbeidet.