Gytebestandsmålet for Toåa blir nådd…

Todalen elveeigarlag har etter pålegg fra NINA – Norsk instistutt for naturforskning – foretatt en midtsesongevaluering av mulighetene for å oppnå gytebestandsmålet for laks. Dette er gjort i dag, og ved evaluering av fangstresultatet er konklusjonen at målet ser ut til å bli nådd, og det med god margin. Derfor vil det ikke bli sett i verk noen form for endringer i vilkårene for laksefisket i Toåa i inneværende sesong. Selv om det var en laber start på laksefisket de par første ukene, så er dette tatt igjen i rikt monn de siste ukene hvor det er tatt tilsammen 32 laks og et lignende antall sjøørett. Årets fangst er mest små- og mllomstor laks, og det er tatt en storlaks over 8 kg så langt.