Gjenfangstregistrering i Toåa – overvåking av merket laks

Rossåa settefiskanlegg (Statkraft Energi AS) effektuerer nå pålegget fra Miljødirektoratet som gjelder utsetting av 2000 smolt i Toåa hvert år. Denne smolten kan gjenkjennes ved at den er fettfinneklipt, slik at fettfinnen mangler. Fra i år er det meste av smolten blitt merket med PITtag-merker.I samarbeid med Todalen elveeigarlag ønsker Rossåa settefisk/Statkraft å registrere tilbakvandret laks. Dette må gjøres for å vurdere effekten av utsettinger fra Rossåa settefiskanlegg. Derfor skal all fettfinneklipt laks registreres hos Ola Bruset, tlf 915 95 894 eller hos Rossåa settefiskanlegg, vakttelefon 948 34 449.  Både Ola Bruset og hos Rossåa settefisk er det PITtag-skanner som kan lege av info på eventuelle PITtag-merker som finnes i laksen. Her kan du laste ned mer info om Gjenfangstregistreringen Toåa 2014.