Genene må føres videre…

Genene til Todalslaksen føres videre gjennom oppdrett av smolt og yngel for utsetting i Toåa. For å få til det må det skaffes stamlaks til Statkrafts smoltanlegg ved Rossåa. Arbeidet med å skaffe stamlaks er alt i gang  for inneværende sesong, og Todalen elveeigarlag vil gjerne ha hjelp av laksefiskerne til dette. Derfor honorerer elveeigarlaget hver laks som blir stillt til disposisjon som stamlaks med kr 500,-. For å gjennnomføre dette på en fornuftig måte har Todalen Elveeigarlag sett ut stamlakskasser langs elva for å oppbevare laksen til den kan hentes og fraktes til Stamlakshuset med egen transport. Ta derfor kontakt med Ola Bruset (tlf 915 95 894) eller Ståle Ansnes (tlf 901 62 280) dersom du har fanget laks som er plassert i en av stamlakskassene, slik at det kansgjøres en avtale. Det er utplassert stamlakskasser på følgende plasser langs elva: Oddøyhølen (nordsida), Båthølen (sørsida), Skjorahølen, Raudåhølen, Hagan, Brusethølen, Lakssteinen, Ramsøya og ved hengebrua.