Fra 15. juni kan du fiske laks i Toåa igjen

Det er nå bare en stor måned til starten på laksefisket i Toåa. Startskuddet går den 15. juni og da holder vi det gående til 15. august, sier Asbjørn Karlsen i Todalen elveeigarlag.  Sammen med Arve Evensen som er vertskap på Todalshytta er han optimist foran årets sesong – det ligger til rette for en god sesong i Toåa i år.  Karlsen var lenge spent på hvordan koronakrisen skulle verke inn på laksefisket, men det ser nå ut som det meste er på plass innen starten i juni. Når det gjelder fisket etter laks og ørret i Toåa så vil de samme reglene gjelde som i forrige sesong – selvsagt tilpasset gjeldende regelverk med tanke på å hindre smittespredning av coronaviruset.  – Vi forholder oss hele tiden til gjeldende regler, og er opptatt av at laksefisket i Toåa skal skje på en trygg måte, sier de to.
Nils og Ethelbert. Illustrasjonsfoto: Jon Olav Ørsal

Nils og laksen Ethelbert. Illustrasjonsfoto: Jon Olav Ørsal

Karlsen er glad for at Todalshytta blir betjent igjen i sommer og ser frem til å få til et samarbeid mellom elveeierlaget og Todalshytta, der far Arve og sønn Stian skal være vertskap de neste 5 årene. Usikkerheten og restriksjonene omkring «koronakrisen» har gjort at de har kommet sent i gang med planleggingen, men snart vil nok brikkene i avtalen være på plass, tror de to. og forholdene i elva skal ligge godt til rette – det er mye snø i fjellet, og da ligger det nok godt til rette for god vannføring utover forsommeren.  For 4 år siden ble det sett ut rekordmange smolt i elva – det er ikke akkurat negativt med tanke på tilbakekomst for laks i mellomstørrelsen, sier Arve. Far og sønn Evensen er da også godt kjent i Toåa. Som ivrige og engasjerte laksefiskere har begge stått mye langs elvekanten med fluestanga, og gleder seg nå til å komme i gang som vertskap på Todalshytta, der de tar sikte på sesongåpning fra 1. juni. – På Todalshytta oser det av gammel historie fra laksefisket i Toåa, der Ethelbert Lorth Phillips forvaltet fisket i elva den første halvdelen av 1900-tallet.