Flere lakser til stamlakshuset

Til tross for at flere fine lakser er fanget er det ingen som frem til nå har villet investere i fremtidig laksefiske. Leder av elveeierlaget Ola Bruset var derfor svært fornøyd når han fikk tlf med forespørsel om henting av levende laks. Knut Arne Pedersen, mangeårig fisker på Ramsøya,  kunne gi en hunnlaks mellom 8 og 9 kg til. Dette er den ande fisken fanget ved Ramsøya som Knut Arne har gitt klekkeriet i år. Tidligere har han gitt en laks på ca 2,5 kg, så av en totalfangst på 3 fisk fra fiskeuka ved Ramsøya er det bare en som får bli med til Oslo. Er det noen spesiell grunn til at du gir bort mesteparten av fangsten? De fleste vil jo ha med seg mest mulig hjem? Til det svarer Knut Arne at elveeierne i Todalen er alt for rause til de som kommer til Todalen for å drepe flest mulig fisk. Toåa er en liten og sårbar elv. I Surna er totalfangsten pr sesong 6 laks. Sett opp mot det er det mildt sagt gavmildt at fiskere i Toåa kan ta ut 2 pr døgn, uten noen som helst begrensning på årskvoten. - Men mange syns jo at det å ta med mye fisk hjem er en del av fiskeopplevelsen? - Jeg tror det ville vært nyttig om elveeierlaget, sammen med de som bedriver øvrig turistvirksomhet,  tok en diskusjon på hva slags fiskere man ønsker til Todalen. Skal man sikte seg inn på slike som ønsker fisk å jakte på, spennende opplevelser og som nøyer seg med et beskjedent uttak av fisk, eller ”sportsfiskere” som først og fremst ønsker å fylle fryseren.  Svaret på den diskusjonen kunne blitt en driftsplan for elven, noe som alle parter kunne vært tjent med. Toåa er en perle av en elv som bokstavelig talt er skapt for fluefiske, og med riktig drift kan den bli noe helt spesielt sier Knut Arne til slutt. Tekst: Todalen.no Foto:Ola Bruset