Fisket slutt for i år

Søndag 15. august var sesongen slutt for i år. Det har vært en god sesong fra sesongen starta 1. juni, men etter at snøsmeltinga var slutt har nok liten vannføring prega fisket. Men i det store og hele har det vært en god sesong med mange fornøyde fiskere. Todalen elveeigarlag har ikke detaljert oversikt over fangster og solgte fiskekort enno. Pålegg fra myndighetene har gjort at det i år ikke er utvidet fiske for sjøørret. Det medfører at også ørretfisket er slutt 15. august. Tekst og foto: Jon Olav Ørsal