Fiske

Kjøp av fiskekort

Fiskekort får du kjøpt på Todalshytta  telefon 469 16 003 -  og på nettsiden elveguiden.no  ved å klikke på linken.  Her kan du kjøpe både sesongkort, ukekort og dagskort, som er gyldig for både laks- og ørretfiske i Toåa.

Smittefare

I Toåa har vi unngått infisering av Gyrodactylus Salaris. Derfor er det et krav om desinfisering av utstyr som har vært brukt i andre vassdrag. Desinfisering av utstyret er gratis. Desinfisering av utstyr utføres hos Todalshytta tlf 46916003 Matkroken L. Hals tlf. 71 66 38 00

Her kan du fiske:

I hele Toåa (unntatt sideelver) opp til Gammelfabrikken ved Storfossen kan du fiske, unntatt på følgende eiendommer: Gammelfabrikken, Trudvang, Ramsøya, Brusethaugen, Bruset øvre og Holmen (nordsida). Dette er  merket med rødt på kartet og skiltet på elvebredden. Vær oppmerksom på at det vart gjort endringer på dette i 2018!

Fangstbegrensninger - oppdatering fra 15. juli 2020:

Døgnkvote for hver fisker: 2 laks og 2 ørret pr døgn. Årskvote pr fisker er 6 laks. Fra 15. juli er det gjort midtsesongevaluering som medfører endringer: Fra 15. juli er all holaks blir fredet og skal derfor gjenutsettes. I tillegg skal all laks (både han- og hofisk) over 75 cm gjenutsettes. Forutsetning for at laksen skal gjenutsettes er at den er uskadd og at den ikkje blør.

Rapportering

Fangstrapportering fortløpende og meldes digitalt - direkte på www.elveguiden.no eller på Matkroken L. Hals i åpningstiden.

Fisketider for laks og sjøørret

15. juni – 15. august

Priser på fiskekort

Døgnkort:   kr   300,-
Ukekort:   kr   600,-
 Sesongkort  kr  1800,-
Alle priser er inkl. 25 % merverdiavgift. Barn under 16 fisker gratis, men må rapportere fangsten.

Kontroll

Todalen Elveeigarlag har egne kontrollører som har jevnlig kontroller i elva.