Fiske

Prøveordning for fiskeutleie i 2021 og 2022

Todalen Elveeigarlag skal teste ut en helt ny modell for fiskeutleie i Toåa i sesongene 2021 og 2022. Over 85% av den ca 8 km lakseførende strekningen i Toåa skal inngå i et valdsamarbeid hvor det legges til rette for fiskeutleie til ulike segment av laksefiskere. Både de som ønsker en pakke med fiske, overnatting og matservering, og de som ønsker et enklere produkt, skal få oppleve et variert fiske med forutsigbart fisketrykk.

Det vil komme mer informasjon her, men inntil videre refererer vi til lakseelver.no for mer informasjon om reglene rundt fiske.

For priser på fiskekort refererer vi til elveguiden.no.

Teksten under er fra tidligere sesonger, og i dag kun for historiske årsaker.  

Kjøp av fiskekort

Fiskekort får du kjøpt på Todalshytta  telefon 469 16 003 -  og på nettsiden elveguiden.no  ved å klikke på linken.  Her kan du kjøpe både sesongkort, ukekort og dagskort, som er gyldig for både laks- og ørretfiske i Toåa.

Smittefare

I Toåa har vi unngått infisering av Gyrodactylus Salaris. Derfor er det et krav om desinfisering av utstyr som har vært brukt i andre vassdrag. Desinfisering av utstyret er gratis. Desinfisering av utstyr utføres hos Todalshytta tlf 46916003 Matkroken L. Hals tlf. 71 66 38 00

Her kan du fiske:

I hele Toåa (unntatt sideelver) opp til Gammelfabrikken ved Storfossen kan du fiske, unntatt på følgende eiendommer: Gammelfabrikken, Trudvang, Ramsøya, Brusethaugen, Bruset øvre og Holmen (nordsida). Dette er  merket med rødt på kartet og skiltet på elvebredden. Vær oppmerksom på at det vart gjort endringer på dette i 2018!

Fangstbegrensninger - oppdatering fra 15. juli 2020:

Døgnkvote for hver fisker: 2 laks og 2 ørret pr døgn. Årskvote pr fisker er 6 laks. Fra 15. juli er det gjort midtsesongevaluering som medfører endringer: Fra 15. juli er all holaks blir fredet og skal derfor gjenutsettes. I tillegg skal all laks (både han- og hofisk) over 75 cm gjenutsettes. Forutsetning for at laksen skal gjenutsettes er at den er uskadd og at den ikkje blør.

Rapportering

Fangstrapportering fortløpende og meldes digitalt - direkte på www.elveguiden.no eller på Matkroken L. Hals i åpningstiden.

Fisketider for laks og sjøørret

15. juni – 15. august

Priser på fiskekort

For priser på fiskekort refererer vi til elveguiden.no.

Kontroll

Todalen Elveeigarlag har egne kontrollører som har jevnlig kontroller i elva.