Fangstrapportering

Fangstrapportering må sendes inn fortløpende. Rapportering skjer til elveguiden.no eller Todalshytta.