Evaluerte fjorårets stamfiske

Søndag 9. juni var styret samlet på Todalshytta, sammen med stamfiskergjengen. Formålet med møtet var at styret ville evaluere stamfisket sammen med styret, samt å presentere laget nye nettside som alt er etablert på www.todalslaks.no. Dette er en videreføringa av den gamle nettsiden, men den har fått nye muligheter med tanke på design og ikke minst løpende oppdatering gjennom sesongen. Det var en engasjert gjeng som møtte, og de går på en ny sesong med like stor optimisme for å skaffe gode gener til å videreføre til laksen i Toåa også i fortsettelsen. Ola Bruset som er leder i laget orienterte om årets slipp av 4000 2-årig smolt, som skjedde midten av mai. Alle 4.000 er feittfinneklipt, og vil være lett gjenkjennelig når den går på kroken til laksefiskeren. Det er da viktig at elveeigarlaget får rapport om gjenfangs, slik at en kan følge med resultatet av smoltutsttingen. Fram til i dag har det vært heller dårlig resultat med gjenfangst, men håpet er at dette skal ta løs i år.