Er laksen PIT-merka?

Sesongen 2014 vart eit stort antall smolt PIT-merka. Det vi si at det ble satt inn en liten databrikke med et unikt nummer i hver fisk. Dette nummeret gir edentiteten til hver enkelt fisk, hvor den er satt ut og når. Derfor er det av stor viktighet for elveigarlaget og Rossåa Settefisk at laks for blir tatt i Toåa blir skanna, slik at en får sjekket om det er gjenfangst av slik merket laks det dreier seg om? Dette gjelder all fisk som er fettfinneklipt. Klipping av fettfinnen indikerer nemlig at det er laks som er satt ut i elva som smolt eller yngel og skal derfor skannes. Skanning utføres av Ola Bruset, Todalshytta eller hos Rossåa settefisk. Last ned info om PIT-merking av laks her.