Endringer i laksefisket i sommer?

Ingen ting er avgjort ennå, men mye tyder på at det blir endringer i fiske for 2010-sesongen. Forslaget fra direktoratet går ut på å starte fisket 1. juni og avslutte 15. august. Den endelige avgjørelsen på dette vil ikke komme før 1. mars. Men forslaget som er ute til høring har et slik forslag. Dersom dette blir bestemt vil altså konsekvensen bli at fisket etter laks og sjøørret starter 14-dager tidligere, mens laksefisket slutter 14-tidligere enn i fjor. Fisket etter sjøørret vil i tilfelle slutte 1 måned tidligere etter som dette var utvidet til 15. september i Toåa. Den endelige avgjørelsen kommer ca 1. mars. Vi kommer med mer informasjon etter hvert.