Sportsfiske i Toåa

Elva Toåa renner igjennom dalføret Todalen, som ligger i Surnadal kommune i Møre og Romsdal. Elva Toåa har sitt utspring i vestre del av Trollheimen, og den strekker seg helt inn i Oppdal kommune i Sør-Trøndelag fylke. Toåa renner stort sett i nordvestlig retning og får sitt tilløp fra flere elver. Her kan nevnes sideelvene Neåa, Nauståa, Romåa, Bjøråa, Raudåa og Haukåa som er de største sideelevene som renner ned i Toåa. Elva Toåa renner ut i Todalsfjorden som senere går over til Stangvikfjorden og videre går den over til Halsafjorden. Toåa har en lakseførende strekning på ca 8 km, fra elveutløpet og opp til Storfossen. Toåa er et middels stort vestlandsvassdrag med en god bestand av laks og sjøaure. Elva ligger i et naturskjønt område hvor det er et aktivt landbruk, og hvor elva renner gjennom et vakkert kulturlandskap. Kulturlandskapet er omkranset av frodige lier som går over i høye fjell. Dagens fisketilbud for allmennheten er svært godt, da alle har muligheter for å kjøpe fiskekort som gir rett til å fiske i store deler av elva. I dag selges det sesong-, uke- og døgnkort. Prisene på fiske har vært lave, og det har vært godt om plass for fiskerne. Det er gjort en god del tilretteleggingstiltak for å bedre fiske i Toåa. Dette er tiltak som bygging av terskler, rydding av stier for å bedre adkomsten til elva. De fleste av hølene er merket med skilt hvor navnet på hølene står skrevet. Vassføring i Toåa Her finn du link til NVEs måler som står ovenfor Storfossen. Tallene herfra er beregnet vannføring med 15 minutts intervall. Tallene oppdateres flere ganger daglig, men med en liten forsinkelse.  Klikk på linken her så kommer du direkte til NVEs målestasjon på Storfossen (Talgøyfoss som NVE kaller den)