Ekstraordinært tiltak – hunnfisk gjenutsettes fra 26. juni

På grunn av det dårlige innsiget av laks til Nordmøre og Sør Trøndelag har Miljødirektoratet innført ekstraordinære tiltak. All hunnlaks må gjenutsettes fra og med 26. juni. Dersom midtsesongsevalueringen viser at gytebestandsmålet ikke blir nådd, blir i tillegg sesongen avkortet med 14 dager. Her finn du lenke til detaljene på Miljødirektoratets sider, der saka er publisert. Tirsdag kveld er det forøvrig fin vannføring i elva, og Ola Bruset sier at det er ypperlig flueelv nå og noen dager fremover.