Bra vannføring i Toåa fredag ettermiddag

Fredag ettermiddag kunne vi måle rundt 16 m3/sek ved NVEs vannmåler i Toåa ovenfor Storfossen.  Etter en rekordartet tørkeperiode i mai og juni så ser det nå ut til at vannføringen normaliserer seg.  Det har vært bra med nedbør det siste døgnet og det er ventet litt mer nedbør lørdag og søndag i tillegg til at en del av nedbøren det siste døgnet er lagt ned som nysnø i høyfjellet.

StianFredrikEvensen50251

Stian Fredrik Evensen med den fine ørreten han fikk

Finvêret og tørken i mai og juni førte til at vannføringen var på et lavmål på 2,5 m3/sek etter at snøsmeltingen var ferdig i månedsskiftet. Nå må vi bare sette vår lit til at det blir mer nedbør før midsesongevalueringen av gytebestandsmålet skal fjøres i midten av juli, sier lede i Todalen Elveeigarlag Asbjørn Karlsen.
Slik var vassføringa i Raudåhølen torsdag ettermiddag.  Foto: Jon Olav Ørsal

Slik var vassføringa i Raudåhølen torsdag ettermiddag. Foto: Jon Olav Ørsal