Bra fiske i Toåa

Helt siden starten den 1. juni har det vært et fantastisk bra fiske i Toåa. Det er tatt mange lakser, og spesielt hyggelig er det nok at det er mange fine mellom 5-10 kg. Bjørn Arnesen fra Kongsvinger var her en periode i juni og kunne reise hjem med med 16 lakser. Den største var nærmere 10 kg. I skrivende stund er det regnvær, og vannstander har økt noe. Det borger nok for godt fiske de nærmeste dagene. Det har vært jevnt godt fiske oppover hele elva og det skal bli spennende å følge utviklingen videre utover, til fisket stopper 15. august. De glade lakser på bildet er Olav Stengel og Bjørn Arnesen.