23.000 øyerogn skal gi nytt liv i Toåa

Forleden var det aksjon med utsetting av befrukta rogn i Toåa. Til sammen 23 000 øyerogn vart sett ut i såkalte vibertbokser, der de fortsetter å utvikle seg til yngel og etter hvert forlater det trygge «hjemmet» de har i boksen og tak seg ut i elvestrømmen. Da starter den farefulle ferda – først ut i elva og senere mot havet og oppvekst der.  Det er nok mange som bukker under på ferden og av mange årsaker, men noen kommer kanskje tilbake som fine lakser og kan være med og bidra til å føre genene i Toåa videre
Fine forhold for utsetting av øyerogn i - tilsammen 23.000 vart forleden lagt ut i vibertbokser. Foto: Monika Klungervik

Fine forhold for utsetting av øyerogn i - tilsammen 23.000 vart forleden lagt ut i vibertbokser. Foto: Monika Klungervik

Rognutlegginga som skjer på denne måten er et samarbeid mellom Rossåa settefisk og Todalen elveeigarlag. Denne gangen vart det sett ut rogn i to områder, 12.000 i området ved Falløya og Storfossen og ned Stillhølen (4 vibertbokser) og videre nedover mellom Steinutgarden og Bjøråa - 8 vibertbokser).  Mellom Bruset og Lakssteinen vart det sett ut 6.000. Her er boksene lagt ut på Brusetsiden, med 3 bokser rett over frå Skogstad og 3 bokser i hølen ovafor Brusetbrua.  De siste 5.000 vart lagt ut i Båthølen, med 3 bokser nedafor hølen og 2 bokser ovafor terskelen.
Øyerogn - befrukta rogn som blir lagt ut i elva i vibertbokser.  Foto: Jon Olav Ørsal

Øyerogn - befrukta rogn som blir lagt ut i elva i vibertbokser. Foto: Jon Olav Ørsal

Nå gjelder det at boksene får ligge i fred utover vinteren og våren til «leieboerne» har flytta ut til et liv i Toåa. Plassen der boksene er lagt ut er merket med hvite band i trærne ved elva. Så dersom du ser et slik hvitt band ved elva, så indikerer det at det er lagt ut en vibertboks som er festa i plastremsa – med rundt 1000 øyerogn i hver. Lat disse få ligg i fred! Det er gjengen ved Rossåa Settefisk og Ola Bruset frå Todalen elveeigarlag som har gjort jobben med utsettinga – og som sendt oss flotte bilder frå hendinga.