Månedlige Arkiv: juli 2014

Nye tiltak i laksefisket fra 18. juli

Etter midtsesongevaluering innfører Miljødirektoratet nye tiltak for laksefisket i Toåa, gjeldende fra 18. juli og resten av sesongen. Vedtaket i Miljødirektoratet lyder: «Fiskesesongen i Toåa avsluttes den 15. august. Fra og med 18. juli skal all fisk over 65 cm

Gjenfangstregistrering i Toåa – overvåking av merket laks

Rossåa settefiskanlegg (Statkraft Energi AS) effektuerer nå pålegget fra Miljødirektoratet som gjelder utsetting av 2000 smolt i Toåa hvert år. Denne smolten kan gjenkjennes ved at den er fettfinneklipt, slik at fettfinnen mangler. Fra i år er det meste av

Fin flueelv – fornøyd med resultatet

Lars Arild Houmb fra Brumunddal har fisket i Toåa denne helgen, og var god fornøyd med resultatet. 4 fisker har han tatt på flue, og laksen på bildet er en hannlaks på rundt 2,5 kg tatt i båthølen i natt.

Klart for mottak av stamlaks

Restaureringsarbeid i Stamlakshuset er nå avslutta. Laksekarene er alt kommet på plass, og det er klart for mottak av stamlaks igjen. Det har foregått en omfattende restaurering av gulvet i stamlakshuset, og nå det ferdig epoxybehandlet og klart for litt