Månedlige Arkiv: september 2013

Liten vannføring hindrer stamfisket

Liten vannføring i Toåa hindrer arbeidet med stamfisket til Rossåa Settefisk. Statkrfts måler ved Storfossen viser fredag 20. september at det er bare 0,46 m3/sek, og det er sjelden at det er så lite. Dette skaper selvsagt problem for stamfiske,