Månedlige Arkiv: juli 2013

Uendra fisketid – men gjenutsetting av hofisk

Miljødirektoratets regulering av laksefiske i elvene på Nordmøre får ingen store konsekvendser for fisket i Toåa. Fisketida blir uendret – det kan fiskes laks og sjøørret i Toåa frem til den ordinære sesongslutt som er 15. august. Fra 27. juli blir

3 laksar i morgentimene

Med økt vannføring ble det mer fart i laksefisket. I morgentimene fredag ble det landet 3 lakser, der den største var på 8 kg mens de to andre var litt mindre. Vannføringen var på topp onsdag, med knappe 30 m3/sek

Miljødirektoratet regulerer laksefisket

Urovekkende lave fangster fører til at Miljødirektoratet gjør en ekstraordinær regulering av fisket etter laks i sjø og vassdrag i fire regioner. Regionene det gjelder er Nordmøre, Trondheimsfjorden, Nord-Troms og Vest-Finnmark. Sannsynligvis blir det for lite gytefisk i flere vassdrag

Auka vannføring

Det siste døgnet har det regna jevnt og trutt, og med regnet har vannføringen i Toåa gått oppover. På målestasjonen ved Storfossen har vannføringen økt fra rundt 3,0 m3 i sekundet til rundt 30 m3/sek onsdag morgen og ser ut

Regn og stigande vannføring

Denne uken er værmeldingen på laksefiskernes side. Yr.no melder om regn utover hele uken, og vannføringen i Toåa er allerede på vei opp.  Siden vårløsningen i fjellet stor sett var ferdig før fisket startet i Toåa, har nedbøren den siste

Genene må føres videre…

Genene til Todalslaksen føres videre gjennom oppdrett av smolt og yngel for utsetting i Toåa. For å få til det må det skaffes stamlaks til Statkrafts smoltanlegg ved Rossåa. Arbeidet med å skaffe stamlaks er alt i gang  for inneværende