Årlige Arkiv: 2013

Liten vannføring hindrer stamfisket

Liten vannføring i Toåa hindrer arbeidet med stamfisket til Rossåa Settefisk. Statkrfts måler ved Storfossen viser fredag 20. september at det er bare 0,46 m3/sek, og det er sjelden at det er så lite. Dette skaper selvsagt problem for stamfiske,

Innspurt på fisket – torsdag kveld er det slutt

Vi er nå kommet til innspurtsfasen for årets fiskesesong.  Det har den siste tiden vært lite vannføring i Tioåa, med bare 2-4 m3/sek i enkelte perioder. Regnværet det siste døgnet har imidlertid sørget for vassføring rund 3o m3/sek målt ved

Uendra fisketid – men gjenutsetting av hofisk

Miljødirektoratets regulering av laksefiske i elvene på Nordmøre får ingen store konsekvendser for fisket i Toåa. Fisketida blir uendret – det kan fiskes laks og sjøørret i Toåa frem til den ordinære sesongslutt som er 15. august. Fra 27. juli blir

3 laksar i morgentimene

Med økt vannføring ble det mer fart i laksefisket. I morgentimene fredag ble det landet 3 lakser, der den største var på 8 kg mens de to andre var litt mindre. Vannføringen var på topp onsdag, med knappe 30 m3/sek

Miljødirektoratet regulerer laksefisket

Urovekkende lave fangster fører til at Miljødirektoratet gjør en ekstraordinær regulering av fisket etter laks i sjø og vassdrag i fire regioner. Regionene det gjelder er Nordmøre, Trondheimsfjorden, Nord-Troms og Vest-Finnmark. Sannsynligvis blir det for lite gytefisk i flere vassdrag

Auka vannføring

Det siste døgnet har det regna jevnt og trutt, og med regnet har vannføringen i Toåa gått oppover. På målestasjonen ved Storfossen har vannføringen økt fra rundt 3,0 m3 i sekundet til rundt 30 m3/sek onsdag morgen og ser ut

Regn og stigande vannføring

Denne uken er værmeldingen på laksefiskernes side. Yr.no melder om regn utover hele uken, og vannføringen i Toåa er allerede på vei opp.  Siden vårløsningen i fjellet stor sett var ferdig før fisket startet i Toåa, har nedbøren den siste

Genene må føres videre…

Genene til Todalslaksen føres videre gjennom oppdrett av smolt og yngel for utsetting i Toåa. For å få til det må det skaffes stamlaks til Statkrafts smoltanlegg ved Rossåa. Arbeidet med å skaffe stamlaks er alt i gang  for inneværende

Første laksen på land…

Lørdag ettermiddag kom årets første laks i Toåa på land. Det skjedde på det private Ramsøy-valdet, og det var Tor Lerstang som var først ute i år som i fjor. Laksen var 7,5 kg og en fin og feit villaks

Startskuddet går ved midnatt!

Frå midnatt er det klart for ny fiskesesong i Toåa. Etter regnvêret det siste døgnet er det kjmpefine forhold i elva, og målingane ved målestasjonen ved Storfossen viste at vassføringa kl 15.00 viste 40 m3/sek etter å ha vært oppe