Månedlige Arkiv: september 2012

Stamfiske snart ferdig

Det har den siste tida pågått fiske etter stamlaks til produksjonen av smolt ved Rossåa settefisk. Det er nå 5 hofisk og 2 hannfisk som er godkjent som stamfisk, med det er ønskelig med 2-3 hannfisk til for å sikre