Månedlige Arkiv: juli 2012

Midtsesongevaluering

Det er nå gjort gytebestandsevaluering i midtsesongen, og krava som er sett av Direktoratet for Naturforvaltning er nådd med god margin. Fisket forsett derfor til 15. august uten endring av kvoter eller fisketid. Elvaeigarlaget oppfordrer likevel til å spare hunnfisk

Flere lakser til stamlakshuset

Til tross for at flere fine lakser er fanget er det ingen som frem til nå har villet investere i fremtidig laksefiske. Leder av elveeierlaget Ola Bruset var derfor svært fornøyd når han fikk tlf med forespørsel om henting av

Midtsesongevaluering

Direktoratet krever midtsesongevaluering av fisket i Toåa og ti andre elvar i Møre og Romsdal. De vil dei ha inn alle fangsrapporter hittil i år for å vurdere om det er nødvendig med tiltak for resten av sesongen, som i

Godt fiske igjen

De siste par dagene har det vært godt fiske igjen. Det har nok sammeneheng med det varme sommarværet vi har hatt, og som sagt har det gitt seg utslag på statistikken. I dag tok Sven Sandodden (bildet)en fin villaks på